“I like intelligent women. When you go out, it shouldn’t be a staring contest.” — Frank Sinatra

“Мені подобаються інтелектуальні жінки. Коли ви зустрічаєтеся, це повинно не бути змаганням на витріщеня.” — Френк Сінатра. Translator Vasyl Matsyuk.

Monet, Claude. Springtime. Walters Art Museum.1872. Oil on canvas..jpg
Monet, Claude. Springtime. 1872. Oil on canvas.