“Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει.” — Προσ Κορινθιουσ Β΄ (Nestle-Aland 28)

The point is this: the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows bountifully will also reap bountifully.” — 2 Corinthians 9:6 (NRSV)

“The more liberal you are to your neighbors, the more liberal you will find the blessing God pours forth on you.” — John Calvin

Cézanne, Paul. The Card Players. Paris, France. Musée d'Orsay, 1895. Oil on canvas..jpg
Cézanne, Paul. The Card Players. 1895. Oil on canvas.